بیانیه Doctype : اعتبار سند HTML شما

 

تخصص شرکت طراحی سایت راد وب مشهد

مشهد-بلوار هاشمیه – انتهای هاشمیه ۴۰- پلاک۷- ساختمان راد

تلفن:۳۸۸۳۲۴۶۸-۰۵۱

اضافه کردن Doctype  را فراموش نکنید

 

میدانیم که فقط یک نوع HTML وجود ندارد. انواع دیگری مانند : HTML 4.01 strict ،  HTML4.01 transitional ، XHTML 1.0 strict و خیلی های دیگر نیز وجود دارد. همه این انواع در مشخصه های W3C مربوطه تعریف شده اند. اما آنها در یک زبان قابل خواندن توسط ماشین نیز تعریف شده اند که ساختار حقوقی ، عناصر و صفات هر نوع از HTML را مشخص می کند.

 

مانند تعریفی که “تعریف نوع سندی (Document Type Definition)”  نامیده می شود که به اختصار DTD نیز می گویند.

 

برخی از ابزارهای پردازش اسناد HTML ممکن است نیاز به دانستن نوع DTD سند داشته باشند. این چیزی است که هر سند HTML یا XHTML به هنگام شروع نیاز دارد ، یک بیانیه DTD مانند :
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>
مانند ترکیبی که در بالا آمده است ، بیانیه DTD معمولا به اختصار “Doctype” نامیده می شود.

 

چرا باید یک Doctype مشخص کنیم؟

 

برای اینکه این بیانیه نسخه ای از (X)HTML را که در سند استفاده شده است را تعریف می کند و این قسمت حیاتی اطلاعاتی است که یک ابزار پردازش سند به آن نیاز دارد.

 

برای مثال ، مشخص کردن Doctype برای سندتان به شما اجازه می دهد تا از ابزارهایی مانند اعتبار سنج HTML  برای بررسی ترکیب کدهای نوشته شده ، استفاده کنید. همچنین ابزارهایی که بدون دانستن نوع سند نمی توانند درست کار کنند.