دکتر اینستا (افزایش فالور و لایک اینستاگرام)

دکتر اینستا یک بات تبلیغاتی است که با استفاده از اکانت خود شما به تبلیغات هدفمند و جذب فالور در اینستاگرام می پردازد.

 

تبلیغات تضمینی

دکتر اینستا روزانه شما را به افــــراد زیادی معرفی می کند.

 

لایک و کامنت

به دلیل واقعی بودن بازدیدکننــدگان، تعداد لایک و کامنت شما افزایش می یابد.

 

تبلیغات هدفمند

شما می توانید یک یا چند تگ، اکانت هدف یا منطقه را به عنوان فیلتر جستجو انتخاب کنید.

 

فالورهای واقعی

دکتر اینستا یک بات تبلیغاتی است که مخاطبین واقعی را به سمت پیج شما هدایت و باعث افزایش فالورهای شما می شود.

 

گزارش آماری دقیق

دکتر اینستا گزارش آماری بروز و دقیق از فعالیت اکانت شما می دهد.