طراحی سایت علمی

 

تخصص شرکت طراحی سایت راد وب مشهد

مشهد-بلوار هاشمیه – انتهای هاشمیه 40- پلاک7- ساختمان راد

تلفن:38832468-051

طراحی سایت علمی

طراحی سایت علمی مراکز گسترش و کاربردی علم و دانش را شامل می شود که در اشاعه علم و دانش فعالیت دارند و در راستای اهداف خود به طراحی سایت علمی اقدام می نمایند. سایت های علمی که هدف گذاری خود را انتشار مطالب علمی روز تعیین نموده اند به منظور رهیابی و تحقق آن به طرح ریزی طراحی وب سایت اقدام می نمایند.

امکانات در بستر طراحی سایت علمی

 

سایت های علمی می بایست فضایی را در طراحی سایت خود برای ارائه مطالب و محتوای علمی به صورت قابل فهم و صریح در اختیار نمایند. وجود اسلایدشویی از تصاویر که در بردارنده محتوای علمی می باشد در تفهیم رسانی مطالب علمی کمک می نماید. درج فایل های علمی به صورت دیدیو نیز از دیگر امکانات در نظر گرفته در طراحی سایت علمی می باشد. فایل ویدیو آنلاین مطالب علمی را در زبانی زنده تر و قابل فهم تر بیان می نماید. سایت های علمی در تخصص ها و حرفه ی خاص گرایش می یابد. علوم مهندسی، پزشکی، مدیریتی، علوم پایه و غیره تمامی با گرایش مخاطبین خاص لزوم مند بخش بندی مختص می باشد.

طراحی سایت علمی

 

 

قابلیت های دیگر در طراحی سایت علمی

 

طراحی سایت می تواند بستر تعاملی برای امور پشتیبانی شرکت باشد. فراهم نمودن بستر چت آنلانی می تواند فضای پاسخگویی و پشتیبانی مناسبی برای شرکت ها فراهم نماید. سیستم تیکت دهی نیز از امور مدیریت ارتباط با مشتری می باشد که در بستر طراحی سایت شرکتی امکان پذیر می باشد.